S/NNAME OF CSOAREA OF INTERVENTION/ OBJECTIVESADDRESS / LOCATION / COVERAGEDATE & REG. NO
Legality
CONTACT PERSON
1ANGOZA – Association of
NGO’s in Zanzibar
Umbrella NGO of Zanzibar 4686 Zanzibar
0773 306 684 0242239325
angozaznz@yahoo.co.uk
06th May, 1996 with reg. No. C.7Seif Ameir Seif Secretary
Agriculture and Livestock
2UHAI – Organic Farming Association. Enhance technical advisory service and advocacy of agriculture, nutrition and environmental policy and analysis..2386 Zanzibar
0754 340 658/0772 404 470
uhaiznz@hotmail.com
Unguja Urban
Ecofasso_
znz@outlook.com
184 of 06.6.2002Abdallah Mmanga
3ZALWEDA – Zanzibar Livestock Welfare Development Association Enhance technical advisory service and advocacy of agriculture, nutrition and environmental policy and analysis. 752 Zanzibar
0777 499 653/0777 417 967
zalweda@yahoo.co.uk
welfareznz@yahoo.com Unguja urban
399 of 25.01.2006Maulid Yussuf Hamdu
4JUVIMJA – Jumuiya ya Wenye Vitalu na Maendeleo ya jamii 0777 437 276
5ZAFFIDE - Zanzibar Farmers and fishermen Development.Advocacy of an Agricultural Policy and their analysis149 Zanzibar
0777 487 990/0777 485936
zaffide1996@hotmail.com
Zanzibar
240 of 11.08.2003Mr. Haji Fundi
6ZABA – Zanzibar Bee Keepers Association Kuandaa na kutekeleza mipango ya uhifadhi wa nyuki na misitu kwa maendeleo ya jamii. 3526 Zanzibar
0777 487 497
zanzibeekeepers@yahoo.com
zanbeekeepers37@hotmail.com
Unguja South
240 of 11.08.2003Mr. Mgeni Rajab
7POFADEO – Poulitry Farmers Development Organization 0777 472 007Mr. Omar Hamad Mjaka
7ZAHOSO – Zanzibar Horticultural Society To encourage, assist and stimulate growth in production of horticultural crops, Vanilla, and Bio – diesel crop by providing intensive educational programs on how to improve farm productivity 265 Zanzibar
0773 190 084/0777 470 686
zanhorticulture@yahoo.com
Unguja

513 of 20.06.2009
Ms. Hawa Ahmada
9JUWwWE – Jumuiya ya Wafugaji Wilaya ya Wete 0777 849 439 624 of 2008Abdulla Khamis
10UWAMWIMA – Umoja wa wakulima wa Matunda na Mbogamboga.Ujuzi na uzoefu juu ya kilimo cha kisasa na shughuli za wakulima na mkulima mmoja mmoja.159 Zanzibar
0773 135 453/0754 039 582
West District
354 of 22.11.2005
Mr. Omar Abdullah
11GAFA – Gando Farmers Association Kuwaunganisha wakulima ili waweze kujielewa na kujiendeleza wenyewe.151 Wete
0777 859 457/0777 863 512
Pemba
364 of 30.09.2005Mr. Suleiman Hamad Suleiman
12ZCGA – Zanzibar Coconut Growers Kuwashajiisha wakulima katika kuendeleza, kukuza na kuimarisha zao la nazi, pia kuwajengea mazingira mazuri ya kuinua kipato. 748 Zanzibar
0777 861 426/0777 473 850
Unguja
539 of 13.08.2008
Mr. Hafidh Ameir Hassan
13MKEKIZA – Mtandao wa Kuendeleza Elimu ya Kilimo ZanzibarKujenga uwezo wa wakulima wanajihusisha katika maendeleo/ mageuzi ya kilimo, mkazo ni kwa jamii zinazoishi katika mazingira magumu mf. Kilimo cha maweni. 1062 Zanzibar
230 chake PBA
0773 133 367 / 0773 513 798
mkekizango@yahoo.com
mkekiza@farmerfieldschool.net
Zanzibar
573 14.12.2007Mr. Mrisho Iddi
14JUWA KUFUMA – Jumuiya ya wakulima, wafugaji na Mazingira Pangeni.Kuwaunganisha wakulima, wafugaji na wanamazingira na kupata sauti ya pamoja, upatiakanaji wa Pembejeo na kuimarika kwa soko la bidhaa0777 477 240/0776 446 417
North “B” Unguja
552 of 25.10.2007
Mr. Ame Khamis Ame
15JUWA KUFUMA – Jumuiya ya wakulima, wafugaji na Mazingira Pangeni.Kuwaunganisha wakulima, wafugaji na wanamazingira na kupata sauti ya pamoja, upatiakanaji wa Pembejeo na kuimarika kwa soko la bidhaa0777 477 240/0776 446 417
North “B” Unguja
552 of 25.10.2007
Mr. Ame Khamis Ame
16MVIWATA – Mtandao wa vikundi vya wakulima Tanzania (kanda ya Zanzibar Kuwa shirika la wakulima lenye nguvu za kuwasilisha mawazo katika mchakato wa kutoa maamuzi ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. 149 Zanzibar
0773 110 406/0777 412 939
Zanzibar
401 of 26.01.2006Mr. Makame vuai
17JUKUBZA – Jumuiya ya kupunguza Umaskini Bumbwini Zanzibar Kukuza na Kuendeleza wakulima na wafugaji juu ya mbinu bora za kilimo cha kisasa. 3698 Zanzibar
0777 986 762/0784 247 598
North “B” Unguja
575 of 21.01.2014
Mr. Othman Ashkina Ali
18KOFDO - Jumuiya ya Maendeleo ya Wavuvi wa Kojani Kuwaunganisha Wavuvi wa kikojani na washirika wake tuweze kuelewana na kujiendeleza wenyewe kiuchumi, Elimu, Afya, mazingira mazuri ya kimaisha. S.L.P 1076
0777 875 964/0773 862 237
Pemba
639 of 04.08.2008
Mr. Omar Mohammed Ali
19JUWAWAZA – Jumuiya ya wafugaji wadogowadogo Zanzibar Kuwawezesha Kiuchumi wafugaji wadogowadogo kwa kuweka mazingira bora ya uzalishaji na uendeshaji bora wa masuala ya ufugaji wa kuku. S.L.P 3447
0777 468 936/0772 279 767
Urban Unguja
894 of 21.01.2011Mr. Yussuf Amour Abdallah
20ZSPCA - Zanzibar Society for the prevention of cruel to animals To promote human education program in order to encourage respect of animals and responsible stewardship, and laws and enforcement structures to provide legal protection to animals. P.O. Box. 1645 Zanzibar
0777 422 811/0755 228 181
0777 456 768
zspca_znz@yahoo.com
zspca.zanzibar@gmail.com
West
562 of 14.02.2008Mr. Ali A. Juma
21JUWAKIZA – Jumuiya ya uhamasishaji wa matumizi ya kilimo cha Kisasa Zanzibar. Kuwaunganisha wataalamu na wadau wote wa rasilimaili za ardhi na maji ili kufanikisha matumizi mbalimbali ya kilimo cha kisasa na endelevu. P.O.Box 415 Zanzibar
0777 425 133/0777 437 205
juwakiza2007@yahoo.com
West
565 of 15.02.2008Mr. Amour Uzzi Vuai
22Juwawaje- Jumuiya ya Wakulima na Wafugaji JendleUtunzaji wa Mazingira kwa kutoa Taaluma kwa Wakulima, Wafugaji na Wanajamii juu ya kilimo bora na salama kwa mazingira yetu0776 375 630/0773 211 283
0242 232 277
L.2311 of
24 .12.2014
BI Sultana I. Karama
23JUKUZA - Jumuiya ya kuendeleza wafugaji kukuKuimarisha ufugaji kuku0777 431 366/024 223 050099 of 20.7.1997Juma H.Mussa
24JUWASOMWA-Jumuiya ya wafanya biashara sokoni mwanakwerekweKuwaunganisha wafanyabiashara wa mwanakwerekwe na kuwasaidia mwamko wa kipato
P.O.BOX 4897
0777 856 032
0778 159 510
0779 856 032
26 of.9.2012 of 2080
Khamis Sheha
Environment
25CODECOZ – Community Development and Conservation of Environment Zanzibar Disseminate and distribute useful information so as to enlighten the community on the best way on using the natural resource. 2301Zanzibar
0773 437 208
codecoz@yahoo.co.uk
20 of 30.07.1996
Mr. Salum Khamis Said
26ZECOSAC – Zanzibar Environmental conservation and Social Affairs Center.To conserve environment from any form of pollution at the same time solving socio-economic problems in the community.2673 Zanzibar
0773 128 410/0772 137 788
zecosac@yahoo.co.uk
Urban
424 of 04.10.2006
Mr. Omar Mcha Hamza
27WECOC – Wete Ennnvironmental Conservationn Club 0784 345 289
Mr. Omar Ali Omar
28MECA – Mkokotoni Environmental Conservation Association.Kutoa elimu kwa jamii juu ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira 0772167161/0773199093
0776 513 612
mecapwani@hotmail.com
Unguja North
111 of 19.04.2002Mr. Silima Foum Mati
29JECA - Jozani Environmental Conservation AssociationKuhifadhi maliasili za eneo la Jozani na Ghuba ya Chwaka kwa matumizi endelevu. 2576 Zanzibar
0777 851 871
jecajozani.community@yahoo.co.uk
Unguja South
95 of 31.05.1999
Uwesu Sh. Ramadhan
30JEMA – Jongowe Environment Management Association.Mazingira mazuri yaliyohifadhiwa na yenye matumizi endelevu ya kisiwa cha Tumbatu1291 Zanzibar
0773 048 618
Unguja
North – Tumbatu
114 of 30.06.2000
Othman Hadhir Othman
31NGENARECO – Ngezi Natural Reserve Conservation488 2007
32JAMABECO – Jambiani Marine and Beach ConservationConservation of Environment3874 Zanzibar
0773 107 711/0777 430 519
jamabeco@yahoo.com
Unguja/ South
331 of 23.02.2005
Mr. Jecha Vuai Jecha
33VECA - Vitongoji Environmental Conservation Association
Kukuza uchumi na kulinda mazingira
24 chake
0777 416 676 / 0773 305 579
veca1996@yahoo.com Pemba
sifunuali@yahoo.com
Ms. Sifuni Ali Haji
34ZASEA – Zanzibar Solar Energy To promote and advance the science and application of solar energy in Zanzibar 3954 Zanzibar
0777 428 141/0773 888 260
0245 502 232
zasea2003@yahoo.com Unguja and Pemba
272 of 03.04.2006
Mr. Mussa Abdi
35SEDCA (JUMMAKU) – Jumuiya ya Uhifadhi wa Mazingira na maendeleo Kutoa mwongozo kwa jamii juu ya matumizi mazuri ya maliasili. S.L.P 87 South Unguja
0777 487 497
Unguja
557 OF 25.02.2008
Mr. Haji H. Ibrahim
36KIDIKE – Jumuiya ya uhifadhi wa mazingira na Popo Pemba
Uhifadhi wa Mazingira 83 Chake
0777 472 941/0777 429 280
biniddi64@yahoo.c.uk
Pemba
Mr. Amour Makame
37MICA – Misali Island Conservation Association
Environment Conservation
283 wete
0777 427 432/ 0777 427 450
cnrpemba@zitec.org
Pemba
Mr. Ali Abdulla Mbarouk
38JUMAUMA – Jumuiya ya Uhifadhai wa Mazingira Ukanda wa Magharibi. Kuhifadhi mazingira kwa kuhamasisha na kujenga uwelewa juu ya umuhimu wa kuhifadhi mazingira ya bahari, hewa na nchi ili kuwa na mazingira yaliyo salama kwa viumbe vyote. P.O. Box 1410
0777 474 145
0777 866 802
Unguja
712 of 27.03.2009
Mr. Amour Rashid Salum
39ZEF – Zanzibar Eco Tourism Forum To work for the Development and Expansion Eco Tourism in Zanzibar. P.o. Box 1937 Zanzibar
0777 511 391/0777 878 737
zanecotourism@gmail.com
Unguja
733 of 07.09.2009

Mr. Haji Amour Haji
40JUMAVUMA – Jumuiya ya Mazingira, Vitalu na Upandaji Miti Asilia Kuendeleza Upandaji wa Miti Asilia, Vitalu na kuwaunganisha wazalishaji miti mbalimbai ili kuwa na sauti ya pamoja katika kujiletea maendeleo yao na kusaida harakati za kuhifadhi mazingira kwa maendeleo ya Zanzibar. 0777 243 516/0772 288 542
0776 383 337
North Unguja
805 of 14.04.2010
Mr. Khamis Yussuf Machano
41FUPECO – Fumba Peninsular Environmental Conservation Organization Kuhifadhi mazingira ya baharini na nchi kavu ili kuleta maendeleo endelevu na ustawi wa wanajamii wa Fumba. P.O.Box. 2556
0776 082 666
B.pp.fupeco7@hotmail.com
West
959 of 19.05.2011Mr. Abdulrazak Shaaban Juma
42JUMAMAPO – Jumuiya ya Mazingira na Mapango Shehia ya Potoa Kutoa elimu ya mazingira kwa wananchi ili kushajiisha utunzaji wa mazingira katika shehia ya Potoa. 0777 846 464
North ‘A’ unguja
894 of 04.01.2011Mr. Ali Ali Khamis
43ZACEDY – Zanzibar Association for Cleaning Environment and Development of Youth Kuweka usafi wa mazingira katika jimbo la Kwahani na maeneo ya nje ya kwahani pamoja na kutoa taaluma juu ya athari za uchafuzi wa mazingira na kutafuta njia za kuwawezesha vijana ili kuweza kujiajiri wenyewe P.O.BOX 853
0776 465 214/0653 937 999
zacedy_55@hotmail.com
Urban
672 of 08.01.2009Mr. Mohammed Juma
44UNAMA – Jumuiya ya Ushauri Nasaha na Mazingira Kutoa ushauri wa kitaalamu kuhusu maisha bora ya jamii, kupambana na UKIMWI, na uhifadhi wa mazingira. P.O.Box 2472 Zanzibar
Unamazanzibar@gmail.com
Muhsinbalive2016@gmail.com
0776 117 822
0772 794 810
North A
895 of 24.03.2006Mr. Mussa H. Mussa
45PECA – Pale Environmental Conservation Association Kulinda na kuhifadhi maliasili kwa ajili ya matumizi endelevu na kuboresha maisha ya jamii. P.O.Box 39 Mahonda
0777 463 282
North B
945 of 13.04.2011Mr. Bakar Foum Khamis
46JUEMA – Jumuiya ya Elimu na Mazingira Mkwajuni. Kuhamasisha jamii juu ya haja ya utunzazji wa mazingira katika maeneo kama vile maji, ardhi, na hewa ili kupunguza uharibifu wa maliasili hizo. 0777 451 080/0773 516 614
0773 823 862
502 of 11.05.2007Mr. Khamis M. Nassor
47MIDECAC – Micheweni Islamic Development, Environmental conservation and AIDS Controll 0773 537 115
426 of 2006
Ali Shapandu Sharif
48ZAFAPED – Zanzibar associatoin fighting against poverty and enveromental degradetionKufannya utetezi, ushirikishwaji na kunganisha watu vikundi mbali mbali kwa lengo la kupunguza umasikini utakao enda sambamba na uharibifu wa mazingira0777 466 911
0777 483 871
0777 454 615
Info.zafaped@yahoo.com
926 of 15.3.2011Mr yussuf K Fatawi
49REZA –Renewable energy Zanzibar AssociationTo promote and advocate the increase use of renewable energy buy developing an effective network of the members and stake holdres , emphasizing the need for quality and best practice thoughout the sector0777 856 044
0773 239 531
0773 688 688
L.2380 OF 5.5.2016
Ramadhan S.Omar
50SEMSAD – Jumuiya ya uhifadhi wa mazingira na ustawi wa jamii.Kuhamasisha jamii katika uhifadhi, utunzaji nna tafiti mbali mbaliza mazingira afya na ustawi wa jamii, hasa vijana akina mama watoto wasiojiweza na walemavuP.O.BOX 4752
0713 459 447

915 of 7.2.2007
Bernard Peter Mtuta
51HIMACHA – Jumuiya ya Uhifadhi wa Mazingira Chaani KubwaKuhifadhi, kutoa taaluma, ushauri, maelekezo na kuhamasisha jamii kuhusiana na mazingira0773 279 685/0777 427 724
0714 023 281
920 of 4.4.2011Kombo Vuai
52JUHAMA – Jumuiya ya Ukimwi Haki za Wanyama na MazinngiraKujenga jamii kwaajili ya watu wote, jamii ambayo inaelewa, inajali na kulinda haki za wanyama, mazingira na watu walioathirika0773 299 938
0773 331 497
481 of 19.12.2006Salehe Rajab Haji
53ZACCA - Zanzibar Climate Change AllianceKuondosha umasikini kwa kusaidia mapambano juu ya athari za mabadiliko ya tabianchi kwa kunganisha juhudi za wadau katika kuhifadhi mazingira na mbinu za kujikimu na nishatiP.O.BOX 4232
0776 641328/0776 007 735
0655 007 066
18.2.2014
Iddi Shaban Iddi
54JUHIMKO – Jumuiya ya uhifadhi mji mkongweKujenga na kuongeza muamko juu ya urithi mji mkongwe na masuala ya uhifadhi yanayo husiana nayoP.O.BOX
0777 735 764/0242 237 072
info@zanzibarstonetown.org
201 of 19.7.2002Makame Juma Mtwana
55People s with Disability
56UWZ – Umoja wa Watu wenye Ulemavu Zanzibar Advocacy for Disabled right and other human right.Advocacy for Disabled right and other human right.
2043 Zanzibar
024 223 3719
uwz@zanzinet.com
Zanzibar
Mr. Donald Navetta
57TAKUDEUMWATA- taasisi ya kukuza democrasia, uchumi na maendeleo kwa watu wenye ulemavu TanzaniaKuondoa umasikini na kukuza uchumi miongoni mwa watu wenye ulemavuP.O.BOX 2177
0784 625 692
537 OF 30/1/2008Ahmed Ally Omar
58ZAPDD – Zanzibar Association for People with Developmental Disabilities Lobbying and Advocacy for improvement of parents and young people to create enabling environment of inclusive society. 4539 Zanzibar
024 223 7527/0777 429 428
zapdd@zanlink.com
Zanzibar
Mw. juma
59ZANAB – Zanzibar National Association for the Blind Advocate for right of blind 3441 Zanzibar
0777 456 210
wasioona@yahoo.com
Zanzibar
Adil Mohammed
60CHAVIZA – Chama cha Viziwi Zanzibar
Advocacy for the right of the deaf
725 Zanzibar
0710746255/0777223296 SMS
zandeaf.725@gmail.com
Zanzibar
266 of 07.11.2003
Mrs. Afua Nassor Hassan
ASHA ALI HAJI
61JUWAUZA – Jumuiya ya Wanawake Wenye Ulemavu Zanzibar. Kuwaunganisha Wanawake wenye ulemavu kuwa na sauti ya pamoja mjini na vijijini katika kupigania haki za fursa sawa kwa watu wenye ulemavu. P.O. Box 1731
0777 858 384/0773 187 294
Fax: 0242 235 135
juwauza2012@gmail.com
Zanzibar
671 of 11.12.2008
Ms. Mwandawa Kh. Mohammed
Education
62FAWE – Forum for African Women EducationalistsSupporting Girls and Women to Acquire Education for Development 3330 Zanzibar
0777 847 151/0773 203 672
fawezan@zanlink.com
Zanzibar
133 of 20.02.2001
Ms. Arafa Yahya Saleh
63EdLITE CLUB – The Educational and literacy Improvement club Advocate for quality Education initiatives in underserved communities in Zanzibar
3543 Zanzibar
0777 462 056/ 0773 382 818
morrisemily@yahoo.com
Zanzibar
165 of 02.01.2002
Mohammed A. Pandu
64PIRO – Pemba Island Relief Organization Advocate for quality education and health services0772398844/0655398848
rafafehha@yahoo.com
Pemba
Mr. Alawy
65ZASAC – Zanzibar students Academic Centre Support and increase number of facilities and low income and marginalized young students, in order to increase academic performance and social rules of minimizing drug abuse so as to give time to concentrate to the studies. 2165 Zanzibar
0777 437 498/0777 425 896
Unguja/ urban
441 of 06.03.2007
Mr. Daud Moh’d Ali
66ZESCO – Zanzibar Educational Services Community Kubuni Mikakati ya kuwapatia udhamini wanafunzi hasa wa kike, walemavu, mayatima ambao wamekwama kupata udhamini.4097 Zanzibar
0773 673 632/ 0714 023 359
zesco@yahoo.com Unguja
567 of 23.01.2008
Mr. Zubeir Ismail
67JEMWA - Jumuiya ya Elimu Mwambe Kuhamasisha jamii kushiriki katika Kuimarisha elimu na shughuli mbalimbali za kiuchumi.855 Zanzibar, 32 Kengeja
0777 431 408 / 0777 844 586
0777 423 662
jemwa@2007@yahoo.com
555 of 23.11.2007
Mr. Anas Khamis Makame
68SAO-social awaness organisationnKusaidia kutoa elimu juu ya mambo mbali mbali yanayoikumba jamii kwa jumlaPOBOX 814
0625886533
0774 457 171/0653 947 010
0678 571 813
445 of 31/7/2006Khalid U khammis
69TSEFO – Training for Self Employment Foundation Mafunzo ya Amali kwa vijana Wamali zao Elimu ya Sekondari wakiwa wadogo 3195 Zanzibar
0777 570 179 / 0777 196 248
alnofly@yahoo.com
Unguja
603 of 28.03.2008
Mr. Hafidh Ali Mdachi
70ZPMO – Zanzibar Pre Schools Madrassa Organisation Kuwaandaa watoto wadogo waweze kuyakabili vyema masomo yao ya baadae na kufunzwa dini ya kiislamu ili wawe raia wema. P.O. BOX 4186
0777 456 244/0777 483 993
Unguja
156 of 23.08.2001
Mr. Abú Haji Khamis
71ZAGLIF – Zanzibar Graduates Life Fund
To help society on social academic and economic prosperity and building capacity of local entrepreneurs in Zanzibar
2623 Z’bar
zaglif@yahoo.com
0777 492 604/0777 432 874
Zanzibar
717 OF 03.04.2009Mr. Said M. Khamis
72JUI – Jumuiya ya Maendeleo ya Elimu Jimbo la Dimani Kukuza viwango vya Ellimu kwa vijana wa Jimbo la Dimani na kuwaendeleza vijana walioshindwa mitihani yao ya Taifa katika vituo vya amali ili wapate ujuzi wa kujiajiri wenyewe baadae. P.O. BOX 2665
0773 113 600/0777 436 977
jummedu@yahoo.com
West Unguja
572 of 11.03.2008Mr. Shaaban M. Suleiman
73TUSODA – Tunaweza Development Association Kuchangia upatikanaji wa habari za kielimu na kuendeleza miundo mbinu mbaimali ya kielimu na kiuchumi.1607 Zanzibar
0773 272 561/0773 108 746
Unguja
753 of 17.09.2009
Mr. Khamis H. Khamis
74JUWASEZA – Jumuiya ya Walimu Wakuu wa Skuli za Sekondari - Zanzibar Kuendeleza Elimu Zanzibar kwa kutumia vipaji, mbinu za Uongozi, pamoja na uzoefu walionao Walimu wakuu, katika kubuni mbinu bora za kuendeleza Elimu Zanzibar. P.O. Box 2550
0777 846 282/0777 434 582
0777 851 873
Zanzibar
750 of 14.09.2009Mr. Fadhil H. Mshamba
75ZEDDY-Zanzibar Educational Development for youthProviding education on various issues in every day life to Zanzibar youth inorder to improve their skills and knowledge to employy them selves or complete unemployment among the youthP.O.BOX 4196
0773 665 907
0777 607 514
827 of 3 AUGOST. 2010Abdul kadir S.Ali
76GLF - GREEN LIGHT FOUNDATIONTo encourage, support, mobilize and motivate student and teachers in the form of schools visits schools exchange programs, awards and prizes giving providing scholarship providing loans and grants, conducting training and other assistance as may be requiredP.O.BOX 2855
0774 101 228
0774 130 393
L. 2106 OF 16TH
JANUARY 2013
MR. RASHID MOH’D RASHID
77JUMEM – JUMUIYA YA MUUNGANO YA ELIMUKuwaunganisha wananchi wa shehia zilizoizunguka vijiji vy asehemu nyengine za nchi ili kuwa na mshikamano imara , ustawi bora wa jamii kupitia jumuiya itakayowasaidia wananchi katika kuhakikisha upatikanaji wa huduma bora kwa jamiii0775682343
0716956903
L.2651OF APRIL 2017NAHODA A. HAJI
Women and Children’s
78COWPZ – Catalyst Organization for Women in Zanzibar Human right – Fighting for Women Right and empowerment women to be self-employed4546 Zanzibar
0242 230 888/0777 457 413
catalyst_91@hotmail.com Unguja urban
Ms. Mgeni Juma Reli
79ZAWCO – Zanzibar Women Cooperation Kuwasaidia wanawake kuimarika kiuchumi, ki afya na kijamii, pia kuwahamasisha kuanzisha miradi ya maendeleo.

129 Chake
4686 Zanzibar 223 2373
zawco2002@yahoo.com
r_abeida@hotmail.com
Zanzibar
C.12 of 30.04.1992
Ms. Mwanjaha Maulid Khamis
80SMOOCH – SOCIETY of mother, orphened and othe childrenKuwawezesha wanawake watoto na mayatimaPOBOX 2391
0777 420 507/0773 535 475
Smoochsmooch96@yahoo.com
710 of 9/4/2009Ali Abdulrahaman Ali
81JUMAWAMWA- jumuiya ya maendeleo wanawake na watoto mwanakwerekwe zanzibarKuona kwamba wanawake wanakusanywa na kuhamasishwa katika kuondoa unyonge na umasikini uliokithiri pamoja na watoito wenye mazingira magumu katika jamii ya zanzibarPOBOX 1259
0772 676 017
0777 222 360/0776 399 671
L 2549 of 14/9/2016Alawiya Maabadi Othman
82ZWEP – zanzibar women enebling platformTo promote women and children rights and welfare in accodacne with international convention on childrens rightPOBOX 1236
0777 471 187/0777 844 075
621 of 29/4/2008Moza Zahran Moh’d
83ZAWDO – Zanzibar Women Development Organization Awareness creation on reproductive health HIV/AIDS, Vocational training for drop out pupils in community.109 Zanzibar
0777 465 199
Unguja urban
Ms. Zena Busara Khamis
84BUKIDO – Bububu Kigamboni Development Organization
Poverty reduction by empowering women to be self employed,
1927 Zanzibar
0777 463 642/0777 876 690
changamotolpf@hotmail.com
Unguja West District
438 of 02.08.2006
Ms. Salma Salim Omar
85MWG – Mbweni Women Group
To mobilize women and girls who live Mbweni and the surrounding areas to participate in reproductive health education, including HIV/ AIDS control. 1531 Zanzibar
0777 465 199/0773 189 199
wedtf@zitec.org
Unguja West
420 of 02.10.2006
Zena Busara Khamis
86JUMAWA – Jumuiya ya Maendeleo ya wanawake wa Wawi 0777 366 827Ms. Fatma Nuh
87ZENANMED – Zanzibar Entreprneur Network and Action Natural Medicine Kuwaendeleza wajasiriamali kwa kuwajengea uwezo na juzi waweze kufanya shughuli zao za kiuchumi kwa uhakika na kujiamini. 0714 986 536 /0779 164 491
zenanmed@yahoo.com
1013 of 10.11.2011Ms. Lucy Josephat Urio
89ZGC – Zanzibar Gender Coalition Kuleta mabadiliko ya kijamii, kisiasa na kiuchumi kwa kuzingatia jinsia. S.L.P. 923
0777 878 764/0777 457 413
znzcoalition@live.com
822 of 03.06.2010Ms. Mwanaidi Mohammed Ali
90JUMWATU – Jumuiya ya Maendeleo ya wanawake wa Tundauwa0773 172 318726 of 2010Ms. Fatma Othman khamis
91ZACA - Zanzibar Association for Children AdvancementLobbying and Advocacy for vulnerable children and youth in Zanzibar.2501 Zanzibar
0777 434 845
zacatz@yahoo.com
Ms. Kidawa Ramadhan
92ZASO – Zanzibar Aids Association and Support for orphans Kuchangia maendeleo na ukuaji wa uchumi Zanzibar 264 Zanzibar
0773 092 515 /024 223 478 / 0777 426 565
mayatima@hotmail.com
zaso96@hotmail.com
Unguja – West
Ali Said Saluum

Ms. Rukia Moh’d
93ZASCO – Zanzibar Adults, Street Children and Orphans Kutoa elimu kwa wananchi wa visiwa vya Unguja na Pemba juu ya ulazima wa kuwasaidia wazee wasiojiweza, watoto wa mitaani na mayatima. P.O.Box 1606
024 223 3024 /0773 260 130
0773 474 748
zasco09@yahoo.com
eleinfosy@yahoo.com
Urban Unguja
713 of 30.03.2009Mr. Mohammed Said Mohammed
94ZODA – Zanzibar Orphans Development Association. Kuwajengea uwezo mayatima pamoja na watoto wanaoishi katika mazingira magumu kupata taaluma na nyenzo za kukabiliana na vikwazo katika maendeleo yao. P.O. Box 4782
0777 876 166/0777 244 315
zodaznz@yahoo.com Urban Unguja
872 of 15.02.2011Mr. Iddi Sheha Makame
95ODIYAZ – Orphans Disable People and Youth Development. To Assist social Development to the people at large within the community. P.O.Box 1181
0777 457 905/0773 187 306
odiyaz11@yaho.com
Urban Unguja
913 of 07.02.2011Mr. Yunus Haji Ali
96JUWAHA – Jumuiya ya kusadia watoto wenye Hali ngumu. Kuwasaidia watoto wenye mazingira magumu na hatarishi kwa maisha yao katika kijiji cha Uroa pamoja na maeneo mengine ya wilaya ya kazi Zanzibar. 0777 483 026
0773 534 972
Central Unguja
830 of 25.06.2010Mr. Abdulwahab Haji Khamis
97ZADOC – Zanzibar Association of Downsyndrome Children (Jumuiya ya Watoto Mfanano) Kushajiisha jamii ya Wazanzibari juu ya kuwasaidia watoto mfanano na kuwatunza kwa lengo la kuboresha maisha ya watoto hao. P.O.Box 377 Zanzibar
0773 334 353
0772 302 525/ 0777 444 450
www.zadoczanzibar.org
info@zadoczanzibar.org Urban
1053 of 28.12.2011Mr. Hamiar Ameir Khamis
98ZCF - Zanzibar Children Fund
99ZPA – Zanzibar Psychosis Association Kuwasaidia watu wenye ulemavu wa akili (Psychosis) Zanzibar kwa kuandaa mazingira mazuri juu ya haki na ushirikishwaji wao katika shughuli zote za maendeleo ya kijami. S.L.P 872 Zanzibar
www.zpa.care
0716 935 574
0777 780 730/0716 952 031
zpsa@rocktmail.com
2093 of 07.12.2012Mr. Mlingi M. Bwire
100MWASWD – Mwanyanaya Women Asociationn for Social Welfare DevelepmentTo ensure health, equality among the people of Mwanyanya in provision of psychosocial support, educational materials to OVC and MVC and provision of materials, health and counseling to marginalized groups. S.L.P 551 Zanzibar
0777 458 570/0777 429 042
0777 435 204
1028 of 18/11/2011Ms. Judama S. Khamis
101HHO – Honest to Honest Children welfareP.O.BOX 2373
0773025292
0658 881 682
731.of 22 sep,2009Mr. Ibrahim M. Abdallah
Mrs. Mbaya A.Hassan
102S.C.F - SAMA CHILDREN’S FOUNDATIONTo protect children rights in their community help the children in difference situation enhancing their good living and social services that are satisfied and ensure the children’s development are improving through different aspect of life that concerning and giving them opportunity to support efficiently ways of their life.SLP 1703 Zanzibar
0776366990
L. 2850 OF 25 June 2018Makame Haji Makame
103VOSAC - the voice of Zanzibar childrento encorage establish foster develop extend and regulate child right advocacy and recreation within zanzibar and united republic of tanzania0776 504 979
0777 475 346
L. 2616 OF 15 FEB 2017NASSIR AMOUR MAKAME
YOUTH
104ZYPC – Zanzibar Youth promotion Centre To promote youths capacity and empower them in different areas like education, tourism, culture and health especially on fighting against HIV/AIDSP.O.BOX1353
0713 594 931/0777 412 990
zanypc@hotmail.com Unguja/ urban
191 21.06.2005
Ms. Samia S. Khalfan
105SERVE- Solidarity of Educationalist for Rural Volunteer Envoy
Empower Rural youth with deference vocational skills aiming to eliminate from an absolutely poverty and simultaneously their educational level.4797 Zanzibar
0773 187 278/0777 858 062
serve2006@yahoo.co.uk Unguja/ Central District
388 of 25.01.2006
Mr. Ali Hassan Zyuma
106UCG - Uprising Cultural GroupKuelimisha jamii umuhimu wa kuwatunza mayatima, haki za mama na mtoto na kupiga vita umaskini. 912 Zanzibar
0773 165 441/0713 218 271
masterabuu22@hotmail.com
Unguja/ urban
BSZ 003 25.01. 2006Mr. Abdallah I. Mgaza
107YOCEPA – Youth Center for Poverty Alleviation
Poverty Alleviation – Monitoring of Implementation of MKUZA & MKUKUTA.3407 Zanzibar
0777 415 878
0777 463470
yocepa@yahoo.com
Unguja North
295 of 07.10.2004Mr. Iddi Juma Khamis
108OPA-ogarnisation for pervety alleviationBring together unemployed Zanzibar youth with a view of realizing their problems,talent,and potentials and find the appropriate solution in district in promoting economic development though variouis economic activities including producing salt, vegetable, fishing and livestock farmingP.O.BOX 2633 ZANZIBAR
0773 209 918
0714 353 577
Opajukuu08@yahoo.co.uk
657 OF 24/9/2008Ramadhan Rashid
109ZAO- Zanzibar antipoverty organisationKupunguza umasikini kwa vijana na watoto wa zanzibarP.O.BOX 2227
0773 186 907
0773 194 659
744 of n14/8/2009Ali Haji Ali
110ZYF – Zanzibar Youth Forum Kuwaunganisha vijana wa Zanzibar ili waone kwamba wao ni wamoja na watumie vipaji vyao katika kuchangia maendeleo ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla.3900 Zanzibar
0773 251 956/0778 099 009
abuajmalznz@gmail.com
zanzibarforum@yahoo.co.uk
Unguja
168 of 24.10.2001Mr. Dadi Kombo Maalim
111YOSEFO - Youth Self – employment Foundation
To promote youth into self-employment through skill upgrading, extension of credit and provision of extension and follow up services.
406 Zanzibar
0777 495 665/0777 495 665
0777 423 194
youthznz@yahoo.com Unguja/ urban
16 OF 10.07.1996
Mr. Haji Khatib Haji
112ZAYOPAC – Z’bar youth Org. for Promotion, Education and Awareness Against Calamities.
Empowering Youth to have one voice on fighting against HIV/ AIDS, Drugs 2412 Zanzibar
0773 236 608/0773 236 609
zayopac@hotmaiol.com
Unguja// urban
365 of 22.07.2005
Mr. Abeid S. Saad
113DESI – Dole Elementary Sports Institute
Promoting sports especially for youth less than 20 yrs and awareness creation on HIV/AIDS and reproductive health.
SLP.2798 Zanzibar
0777412150/0773 331 825
0773 172 620
desizanzibar@hotmail.co.uk
husseinali600@yahoo.com
Unguja/ West district
398 of 01.02.2006
Mr. Hussein Ali Ahmada
114ZIDO – Ziwani Development Organization - Pemba Advocate for Women and youth right and empowering them to be self employed,also advocate for quality education initiatives in under served Ziwani community.0773 294 286
ahmadasalim73@yahoo.com
Pemba
Mr. Ahmada Salim
115ZCGF – Zanzibar Current Generation Forum To act as a special center that work for all issues which deals with HIV/ AIDS, Drug abuse, Malaria and Poverty reduction in general. 2455 Zanzibar
0716 681 733
0773 309 095 / 0773 060 618
zsgforum@yahoo.com
Unguja West
405 of 08.02.2006
Mr. Abushir Khatib
116JUVIKUZA – Jumuiya ya vijana ya kupunguza umaskini Zanzibar.
Kutoa elimu juu ya ujasiriamali, sera zinazogusa vijana, mazingira, madawa ya kulevya na njia mbalimbali katika kupunguza umaskini.
4529 Zanzibar
0776 040 943
0773 807 521/ 0773 233 095
poverty_reduction@hotmail.com
Unguja North ‘A’
577 of 29.04.2008
Mr. Haji Hamdu Foum
117MYDO – Mikunguni Youth Development OrganizationTo encourage Youth participation in solving economic, social, cultural, educational and humanitarian problems. 2175 Zanzibar
0777 421 963/0713 311 711
mydoznisland@hotmail.com
Unguja Urban
270 of 11.11.2003
Ms. Somoe Said Mussa
118JUMAKU- jumuiya kupambana na udhalilishaji wa kijinsia na madawa ya kulevya mtonikutooa taalumma kwa jamii juu ya athari za majanga mmbali mbali yanayyoikabili jamii kama vile utumiaji wa madawa ya kulevyaJumakul.2535@yahoo.com
0773 724 294
0772 055 760
L 2535 30/8/2016
kombo mzee khamis
119ZAYACODA – The Youth and Community Development Association Zanzibar Kuhamasisha wananchi kushiriki katika shughuli za kiuchumi na maendeleo ili kuboresha hali ya maisha kwa wanajamii S. L. P 2398
0777 268 844/0773 337 868
North Unguja
766 of 12.11.2009
Mr. Makame Suleiman Ali
120KIYEDO – Jumuiya ya Uwezeshaji ya Vijana na Maendeleo. Kupunguza Umaskini uliokithiri ndani jimbo na kupambana na changamoto kutokana na Mabadiliko ya maumbile ya dunia. S.L.P 848
0772 617 779/0774 073 231
0773 236 426
Sitijamal@yahoo.com
kiyedocommunity@yahoo.com
ramadhanhemed50@yahoo.com
Central
985 of 26.07.2011
Mrs. Siti Hijji Abdilla
121GAMYDA – Gamba and Moga Youth Development Association Kutoa taaluma kwa vijana juu ya utunzaji wa mazingira na ushuri nasaha dhidi ya mapamabano ya UKIMWI na maradhi yahusianayo. P.O.Box. 1487
0773 951 110/0772 288 728
0773 667 334
Kaskazini
852 of 24.08.2010Mr. Machano Silima Ali
122ZAYODEA – Zanzibar Youth Development Association Kushawishi na kuhamasisha vijana kushiriki katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kujiajiri kupitia kilimo, ufugaji, biashara, ujasiriamali, uhifadhi wa mazingira mapambano dhidi UKIMWI. P.O. Box 2712
0777 417 076/0776 749 504
zayodea@yahoo.com
Urban
1029 of 17.02.2011Mr. Khalfan s. Suleiman
123ZAYOHI – Zanzibar Youth Hopes Initiatives To ccoperate closely with the Government in helping and taking care not only of youth in urban areas but also those who are living in rural areas. P.O.Box 576 Zanzibar
0655 919 292/0655 979 999
zayohi@yahoo.com
zayohi@gmail.com
Urban
1081 of 04.04.2012Mr. Daud Ismail Juma
124ZYVC – Zanzibar Youth Vision Centre To bring together the youth of Zanzibar with a view of joining forces with other agencies in the war against most critical youth problems in Zanzibar P.O.Box 1737
0242 234 689
zanyvc@yahoo.com
395 of 13.01.2006Mr. Shaaban H, Haji
125JUVIKUKA - Jumuiya ya Vijana ya Kupambana na Udhalilishaji Kaskazini UngujaKutoa Elimu kwa Jamii juu ya masuala ya Udhalilishaji na Unyanyasaji wa Kijinsia na kutokomeza udhalilishaji wa aina zote.0777 767 205/0776 738 240
P.o.box 1291 Zanzibar
juvikuka@gmail.com
L. 2446 OF 09.11.2015Ali Makame Zubeir
126ZAFAYCO –Zanzibar Fighting Against Youth Challenges Organization.To brin together the Youth of Zanzibar with a view of realizing and mmobilizing their Talents and Potential with spirit of promoting socio economic development and protecting of the Enviroment0777 879 440
0779 654 493
0773 165 549
Pobox 1913 Zanzibar
1047 of 23.12.2012Mr. Mohammed Said Ali
127ZIFYA – Zanzibar Initiative for Youth with HIV AIDSTo advocate and lob on the enveroment of youths living with HHIV/AIDS in different actives by conducting various traning related to education prevention counceling and testing 0714 203 084
0755 768 260
0242 234 153
510 of 6 .JUNE 2007Sluh Moh’d
128JUVIEKA – Jmuiya ya Vijana Kaskazini “A”Kuhamasisha Wananchi kushiriki katika Shuughhuli za Kiuchumi na Maendeleo ili Kuboresha hali ya Maisha kwa Wanajamii0776 816 618
0774 133 993
0774 309 478
964 of 23.10.2011Mr. Haji Abeid Haji
129PIYDO – Pemba Investment Youth Development Organiztion 0777 479 566Mr. Ali jabir Khamis
130YOWDA - jumuiya ya vijana wanawake na maendeleokuwa na vijana waliohuru kimawazo na walio naajira katika kuleta maendeleo endelevu kwa jamii iliyo tuzunguka0777818780
0774323638
2147 of 7/5/2013
Khamis H Khamis
133Micro Finance
134CHLPF – Jumuiya ya C
hangamoto
Fighting against Poverty through Providing soft loan. Monitoring of Poverty Initiative.2782 Zanzibar
024 223 0616
0778867251 / 0773 572 480
changamoto@hotmail.com
Unguja/ urban
Mr. Abdulrahman
135WEDTF – Women Entrepreneurship Development Trust Fund Fighting against Poverty – Employment Creation through providing Credit to Women.4686 Zanzibar
0777 475 583
FAX 024 223 1096
wedtf@zitec.org
Zanzibar
01 of 07.11.1995
Ms. Alam K. Jumbe
136AZASPO – Association of Zanzibar Salt Processing Organization To establish consultancy services, support and training programs in orde
activities of small scale salt producers.
272 chake
0242 452 129
0777 477 303
0777 420 186
azaspo@yahoo.com Pemba
107 of 6 jan,2000Mr. Juma Bakakr Alawi
137JOCDO – Jumuiya ya Mikopo na Maendeleo Jozani Kuboresha hali za Maisha ya jamii kwa kuongeza kipato, afya bora sambamba na kuimrisha mazingira yao. P.O.BOX 2759
jocdoznz@gmail.com
jocdoznz@yahoo.com
0777 498 982/0777 455 662
260 of 07.10.2003Mustafa Makame Mgeto
138ZAFISO – Zanzibar Federal of Informal Sector OrganisationTo encourage and facilitate economic development of the informal sector with the aim for the increasing of the income of the operators 0774518201
zafisoznz@yahoo.com
599 of 29/2/2018
Mashauri Shehe Khamis
139Health
140ZAIADA – Zanzibar Association of Information Against Drug Abuse and Alcohol.To advocate, to reduce the demand of psychoactive substance abuse and lessening the socio – economic impact associated with the abuse of the substance on individual, family and community at large.2202 Zanzibar
0754 482 159/0777 420 247
0777 411 600
mbarouksaidali@hotmail.com
Unguja/ West
46 of 10.09.1997
Mr. Mbarouk Said Ali
142RC-Z recovery community ZanzibarOffer a safe supportive space for children, youth and adults to go through the recovery process0782 000 4262187 of 23/8/2013
Abrahman Moh’d Abdalla
143ZAPHA + - Zanzibar Association of People with HIV/ AIDS Advocate on the right of people Living with HIV and AIDS.
P.O.BOX 3377 Zanzibar
0777 471 187
zapha_2003@yahoo.com
Unguja
& Pemba
Ms. Salma Nasseb
144ZHOA – Zanzibar health officers associationTo brinnng unity and cooperation among hhhealth officers in the countryP.O.BOX 1665
0777 199 090
zhoazz@gmail.com
234 of 20/6/2003Ahmed Suleiman Said
145JUSEUMA- Jumuiya ya Sanaa na Elimu ya mazingira Kisiwapanza.
Uhifadhi wa Mazingira eneo la kisiwa panza
27 mkoani
0777482 236/0776 083 879
kisiwapanza@hotmail.com
Pemba
Mr. Makame
146ZANA - Zanzibar Nurses AssociationTo promote strengthening and advocacy for nursing profession which will result in high standard of nursing services and professionalism.2325 Zanzibar
0777 419 356 /0773 187 325
zanaju2001@yahoo.com.
Unguja/ West
C 16 of 28.02.1992Mr. Suleiman A. Ali
146DAZ – Diabetes Association in Zanzibar.To work towards prevention of new non-communicable disease and improve their lives.1902 Zanzibar
0777 845 998 /0777 878 082
071 542 404
diabeteszanzibar@yahoo.com
Unguja/ urban
446 of 16.11.2006
Mr. Haji Omar Fakih
147PEMCO- Pemba Malaria control programImplement Malaria Control Program.351 Wete Pemba
024 245 4323/ 0773 109 142
pemco_malaria@hotmail.com
Pemba
Mr. Mussa Kombo
148ZAMELSO – Zanzibar Association for Medical Laboratory Scientific Officers To promote the medical laboratory science and maintain the dignity and interest of the medical laboratory science profession.503 Zanzibar
0777 479 677/0415 432 911
zamelso@yahoo.co.uk
Unguja/ west
256 of 22.09.2003Mr. Mwinyi Msellem
149SWAZA – Saidia wagonjwa wa Akili Zanzibar Kuelimisha , kutambulisha na kendeleza huduma za afya ya akili na ubongo, pia kupiga vita matumizi ya madawa ya kulevyavisiwani na Tanznaia kwa ujumla Kuelimisha , kutambulisha na kendeleza huduma za afya ya akili na ubongo, pia kupiga vita matumizi ya madawa ya kulevyavisiwani na Tanznaia kwa ujumla Kuelimisha , kutambulisha na kendeleza huduma za afya ya akili na ubongo, pia kupiga vita matumizi ya madawa ya kulevyavisiwani na Tanznaia kwa ujumla P.O Box 3832 Zanzibar
0777879345
51 of 08.01.1998Mr. Bakar Mohammed
150PEHECO – Pemba Herbalist Community PEHECO – Pemba Herbalist Community 0773 119 970Suleiman Makame Issa
151TUKIKIZA – Tupambane na Kifua Kikuu Zanzibar Kuelimisha na kutanabisha jamii juu ya ongezeko la kasi la maradhi kufua kikuu0777 428511/0777 478 894
tukikiza@hotmail.com
tb@zanlink.com
Unguja
220 of 19.03.2003
Mr. Issa Abeid
152KUKHAWA – Kupunguza Umaskini na Kuboresha Hali za Wananchi Poverty reduction Monitoring Implementation of MKUZA 287 Chake
0777 430 558/0777 451 432
kukhawa@yahoo.com
Pemba
Ms. Mgeni
153NECOC – network for community cultureTo create and rise awarenes of the network for comunity culture heritage ( tagible intagible )P.O.BOX 1448
0773 164 317
0777 583 956
L2610 OF 15/2/2006Mustafa Omar Abdalla
152MWASAAD- Mwanaharakati siti bint saadKutunza, kulinda na kuhifadhi mila desturi,utamaduni na urithi wa sanaa zetu zotePOBOX 843
0774362742
sitibintsaad@gmail.com
2235 of 30/12/2013Moh’d Suleiman Omar
153RFS – The Royal Foundation Society To initiate funding and managing wide range of charitable projects and initiatives towards economic and social development of Zanzibar. P.O.Box. 2111
0773 231 716/0714 662 098
ngo_rfs@yahoo.com
1001 of 01.06.2012M Hassan Kh. Burhan r.
154JUMAZA – Jumuiya ya Maimamu Zanzibar 0777 487 362199 of 2003Mr. Mohammed
155R.C.C.O.I.M – ORPHANAGE – Renewing communities & consultancy orphans international ministry. ORPHANAGENI HUDUMA INAYOJIHUSISHA KU TOA USHAURI NASAHA KWA WAATHIRIKA WA MAJANGA MBALI MBALI KAMA VILE MADAWA YA KULEVYA, UKIMWI, VITA, WANAOJIUZA MITAANI,WAFUNGWA WALIOTELEKEZWA AMA KUFUKUZWA KATIKA JAMII KWA MISINGI YOYOTE, WAJANE NA WATU WOTE WANAOISHI KAMA YATIMA0718271640/0769133130
rccimorphanage@yahoo.com
L.2343 of 2015SOSPETER LAUREAN BARUBIKE
156Human Rights
157ZLSC – Zanzibar Legal Services Centre Enhance Human right and good governance in Zanzibar 3360 Zanzibar
0777154597
024 223 3784/0777 866958
Fax: 223 4495
zlsc@hudumazasheria.or.tz
Unguja/ Pemba
Ms. Harous Miraji Mpatani
158ZAWOPA – Jumuiya ya wasaidizi wanasheria wanawake zanzibarUtoaji na usimamiaji wa Taaluma ya Kisheria katika Jamii hususan katika masuala ya Unyanyasaji kwa Wannawake na Watoto.0776 513 612L. 2354 of 02.02.2015Maryam Juma Simai
159ZAFELA- Zanzibar Female Lawyers Association Service for welfare and advocate for legal reforms, legal service and human understanding.2754 Zanzibar
0777 471 685/0772 333 317
zafelamembers@yahoo.com
Unguja/urban
274 of 14.03.2005Ms. Jamila Mahmoud Juma
160MUSLIM WELFARE TRUST
the trust exists to help comunity dvelopment through charity and to plan,coodinate, advocate,and effect activities to initiate a stronger sociaty deelopmentP.O.BOX 960
0773 654 494
Info@muslimwelfaretrust.com
L. 2473 of 26/2/2016
Mr Ali Rashid
161Retirees
162JUWAZA – Jumuiya ya Wastaafu Zanzibar Kuangalia na kusimamia kisheria maslahi ya wastaafu Wanachama na kuhamasisha na kuwezehsa kujiendeleza kuichumi kielimu.865 Zanzibar
0784 342 964/024 223 2037
0777 426 518
juwaza@hotmail.com
masrursaad@gmail.com
Unguja/ Pemba
128 of 16.01.2001
Dr. Yussuf Nuh Pandu.
163UMAWA – Umoja wa maaskari wastaafu Zanzibar
Kujitafutia ajira ili kkujipunguzia ukali wa maisha baada ya kustaafu kazi.3187 Zanzibar
0784 519 656/223 1851
Unguja/ urban
2023/93 OF 26 10,1993
Mr. Kombo Denge
164JUWASEJMUTAZA – Jumuiya ya Wastaafu wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania – Zanzibar Kuwaunganisha wafanyakazi wastaafu waliokuwa wakifanya kazi Serikali ya Muungano waliopo Zanzibar, ili kuwa a sauti ya pamoja katika kutatua matatizo yao. P.O.Box 2332
024 223 4265/0777 507 294
0242 234 266
Unguja Urban
740 of 26.06.2009
Mr. Rashid A. Juma
165JUWAZA 2- Juumuuiya ya wazee ZanzibarKunyanyua hali za wazee kiuchumi na kijamiiP.O.BOX 769
0774 393 389/0777 892 363
0773 211 294
2151 of 4/6/2013
Amani Suleiman Kombo
166MUWAWATA – Muungano wa wanajeshi Wastaafu Tanzania Kuunganisha vikundi vyote ili kuwa ba Muungano uliothabit na wanajeshi wastaafu Tanznaia ambao ndio utakuwa kiungo kati ya wanajeshi Wastaafu, JWTZ, Wizara ya Ulinzi na JKT na Serikali kwa ujumla. Pia kulea maendeleo yao kwa kutumia taaluma zao walizonazo baada ya kustaafu. S.L.P 4817 Zanzibar
0777 433 982/0777 476 889
muwawata.tz.17184@yahoo.com
Urban
934 of 06.04.2011Mr. Mtumwa M. Mtumw a
167Specialist
168JUWALAZA – Jumuiya ya Wakalimani wa Lugha ya Alama Zanzibar
Kutetea haki ya mawasiliano katika jamii na kuwaunganisha pamoja wakalimani wa Lugha ya alama Zanzíbar.
S.L.P 1846 /4595 Z’bar
0774 871 812
Unguja
756 OF 18.11.2009
Mr. Kheir M. Simai
169ZAAA – Zanzibar Association of Accountant and Auditors
To advance the collective and individual interest of Accountants and Auditors within Zanzibar.
P.O. Box 1941
0777451414
0777 410 069/ 0777 416 999
zaaaoffice@gmail.com
imara@zanzinet.com
www.zaaazanzibzr.com
556 of 24.12.2007
Mr. Seif S. Issa
170TPIF – Tanzania peace initiative foundationTo educate and rise awareness to communityand general public on the impotance of peace and developmentPOBOX 300
0772 215 370/0659 855 036
0777 420 784
2206 of 52/10/2013
Imam M.Vuai
171ZALDRE – Zanzibar association for land disputies resolutionTo promote understanding of land dispute for the benefit of the public general and in puticuler to advance the aweness of thhe public in all related mattersPOBOX 4833
0777 605 013
0777 836 591
zaldre@gmail.com
1058 of 4/10/2012Khammis Juma Khamis
172ZAREDI – Zanzibar rescue and diving comunityKurahisisha shughuli za uokozi wa kunganisha wazamiaji na wataalamu wa aina mbali mbali ili kuondoa Changamoto zinazotokana na ajali za baharini na nchi kavu na kufundisha mbinu na uzamiaji na uokoziPOBOX 4118
0777 487 407 zanzibarzaredtec@yahoo.com
2153 OF 21/5/2013Omar Mohd Ali
173ZAMEA - Zanzibar Monitoring and Evaluation Association Kutoa elimu juu ya ya ufuatiliaji na tathmini kwa miradi yote ya maendeleo kwa wananchi inayotaka kuanzishwa hapa nchini na sekta nyengine zote.170 Zanzibar
0777 435 920/0777 415 462
zameazbar@yahoo.com
Unguja
540 of 15.02.2008
Ms. Salma Aboud
174ZIRPP – Zanzibar Institute for research and Public Policy To bring together the scattered Zanzibari Human Resource with the objective of building a sustainable environment for research–to–policy activities and make a direct contribution to the development of Zanzibar. P.O. Box 4523 Znz
024 223 8474/0242 238 475
zirpp@googlegroups.com
www.zirpo.wordpress.com
Unguja / Pemba
714 of 25.03.2009
Mr. Jumbe S. Ibrahim
175JEMZA – Jumuiya ya Kupambana na Majanga Zanzibar Kuhakikisha wazanzibari wote wanelewa umuhimu wa kujikinga, kudhibiti, na kupambana na majanga kwa mbinu za kitaalamu na kuepukana na madhara na mazingira hatarishi. S.L.P 4162
0777424334/0773 405 554
0773 309 970/0777 868 293
West
907 of 04.02.2011
Nassor
Ms. Fatma M. Nassor
176MCTS – MUEMBE NJUGU CENTER FOR TECTILE SIGNING SERVICESkuiwezesha jamii kuwasiliana kwa kutumia lugha ya alamamguso, maandishi ya nukta nundu(brail) na lugha ya alama0773706155BER Z0000001856
L. 2861 OF 26JUNE2018
SADA IBRAHIM OMAR
177Community Based Organization (CBO’s)
178UMAKAMU – Umoja wa Maendeleo ya Kaskazini Mtende Kushiriki katika maendele kwa wananchi wa Kaskazini Mtende.2096 Zanzibar
0777 411 018/0714 554 690
Unguja
Mr. Ameir
179Kamati ya maendeleo shehiya ya kilimaniKushajiisha wana shehiya waweze kuchangia shughuli za maendeleo pamoja na kubuni miradi ya maendeleo 2.kutegemea na haja iliyopo na na kwa wakati unao husikaC/O POBOX 573
0777466349
kil@hotmail.com
371 of 21/9/2005Juma Hassan lila
180UMATU- umoja wa maendeleo watu wa tumbatuKuleta maendeleo kwa jamii ya tumbatu katika nyanja za kija mii kiuchumi na kiutamaduni kwa lengo la kuinua hali za maisha za watumbatuP.O.BOX 2108
0777 872 083/0777 859 487
0773 871 056
251 of 22/9/2003Kombo omar H
aji
181JUMAWAKI – Jumuiya ya maendeleo ya wananchi wa kivungeKuhamasisha wananchi ili kuinua kiwango chhha uchhummi na hali bora ya maisha kwa wananchi wa kivunge0773 206 877
0777 450 905
124 of 8/1/2001Khamis Adam Khamis
182JUMAJIFU – jumuiya ya maendeleo jimbo la fuonikuimarisha elimu katika ngazi zote hadi vyuo vikuuP.O.BOX 487
0777 498 197/0773 510 938
899 OF 27/1/2011Khadija Ame Haji
183ASEDO- Amani social economic development Kuhamasisha wannanchi jjuu ya suala la kujiletea maendeleo ya kielimu kijjammii nna kiuchumi kwa wakaazi wa zanzibarP.O.BOX 1339
0778 008 866/0773 211 694
0777 486 905
943 of 5/4/2011Salum omar shomari
184JUDAKU – jumuiya ya daawa na kusaidianaKubuuni mikakati ya kuwawezesha na kuwasaidia watoto yatima na wajane ambao wanaishi katika hali mbaya za kiuchumi na maisha kwa jumlaP.O.BOX 421
0773 186 781/0777 840 892
judaku@yahoo.co.uk
865 of 29/3/2011Salim Abdalla Salim
185Mfuko wa maendeleo tumbatu chwakaKuwasaidia vijanna kupambana nna tatizo la ajira kwa kuwapa ushauri juu ya njia, mbinu au hata mitaji kama chanzo cha ajira0773 928 273/0777 677 908
0773 127 095
755 OF 16/9/2009mwalimu Gora Haji
186UMST – Umoja wa maendeleo Shehia ya Tunduni. Kuwa na umoja wa hiari utakaowajumuisha wananchi wa shehia ya Tunduni kwa madhumuni ya kuwasogezea wananchi maendeleo. 1707 Zanzibar
0777 470 946/0777 474 996
tunduni@yahoo.com Unguja Central
477 of 11.05.2007
Mr. Ali M. Juma
187JUWAMISA-jumuiya ya wauza mitumba saateni zanzibarKuwakusanya wauza mitumba wote wa eneo la saateni kwa madhumuni ya kusimamia maslahi yaoP.O.BOX 1659
0776 663 880
754 of 14/9/2009Abdalla Salum Juma
188ZACETOD – zanzibar association community empowerment through turism development initiatives To alliviate povety by improving lifeHood to community in unguja and pemba by conducting diffrent activities in turism sectorP.O.BOX 52
0774 014 210/0655 511 391
0773 936 327
1064 OF 18/4/2012Mr Abdalla Suleiman
189Umuza- umoja wa madereva na mmatingo zanzibarKuwaunganisha na kuwakutanisha madereva na utingo walioko zanzibar bila ya kujali dini zao itikadi zao za kisiasa au kabila zao0773 366 715/0778073030
umuzanzibar@gmail.com
854 of 26/8/2010Maulid Mgeni
Saidi juma mgeni
190MWADES- mchanganni wadi development societyKuendeleza mazingira ya mchangani yawe katika hali safi na yenye kuuridhishaP.O.BOX 3985
0777 519 496/0779 890 169
mwadessociety@yahoo.com
788 of 10/2/2010Asha Juma kombo
200JUMUIYA YA MAENDELEO YA WATU WA MTENDEkuhamasisha wannanchi wa shehia ya mtende pamoja na wanachama wote wa jukuiya kishiriki kikamilifu katika shughuli za kuwaletea maendeleo yaoP.O.BX 3172 ZANZIBAR64 of 29/5/1998 Mgeni H Nassor
201MDO- mkwajuni developmment organisationKuhamasisha, kuimarisha na kukuza njia na mipango mbali mbali ya uchumi mfano uvuvi uchongaji uwashi ushoni na biashara kilimo elimu, utalii na shughhuli nyengine yoyote inayokubalika kisheria 024 2231 759/0777 420 481
0776 042 680/0773 190 845
229 of 20/6/2003Maulid Nafasi Juma
202KIGUNDA –Kamati ya Mendeleo ya Shehia ya Kigunda Kuwahamasisha wananchi kushiriki katika shughuli za kiuchumi na maendeleo kwa lengo la kuinua kipato chao na hali bora za maisha - kigunda0777 853 055/0777 493 798
0777 496 284
makamelila@gmail.com
kigunda@yahoo.co.uk
Unguja/ north
451 of 26.06.2006
Mr. Sheha Makame Madina
203JMV – Jumuiya ya Mendeleo vitongoji 0777 969 401Ms. Fahdila Khamis Said
204JUMWAKI-Jumuiya ya maendeleo wadi ya kipangeKusaida kupunguza tatizo la ajira kwa wananchhi wa wadi ya kipange kaskazini ungujaP.O.BX2327
0773 917 844/0778 719 089
l.2429 of 01/9/2015Khamis Suleimman Ussi
205FDO – Fufuni Development Organization To promote standard of life to Fufuni peoples by execute development programs in collaboration with Government on matters relating to development.2164 Zanzibar
0777 476 658/0777 434 760
bakjuma@hotmail.com
Pemba
335 OF 6/1/2005 Bakari A Juma
206UMATA – Umoja wa Maendeleo Tasini (Mkoani Pemba) Kurahisisha maendeleo ya wanakijiji wa Tasini pamoja na jimbo zima la Mkanyageni, 1925
Zanzibar
0777 425 732
Pemba/ South
180 of 11.04.2002
Mr. Said m. Abdullah
207NUCODEO – Nungwi constituency Development organization Kupanga na kuratibu shughuli za maendelo za jimbo la Nungwi zikiwemo elimu, Mazingira, afya, kipato kupunguza kasi ya kuenea maambukizi ya VVU, matumizi ya madawa ya kulevya, ukoefu wa ajira nocodeoumoja@yahoo.co.uk
0772 609 062/0777 276 830
Unguja
522 of 07.08.2007
Mr. Wadi Pakacha
208JUMATU – Jumuiya ya Maendeleo Tumbe0773 107 426224 of 2002Omar Juma Seif
209 MDS – Mkwajuni Development Society Kuleta karibu huduma za kijamii, kupambana na umaskini, madawa ya kulevya na maambukizi ya virusi vya ukimwi.Sabourj7@gmail.com
0777 865 721/0777 473 833
0777 477 498
485 of 29.12.2006
Mr. Sabour Machano Juma
210JUMWABA – Jumuiya ya Maendeleo ya Wananchi wa Banda maji.Kuhamasisha wananchi wa kushiriki katika shighuli za kiuchumi na maendeleo kwa njia ya kujitolea. Kwa lengo la kuinua hali za maisha na kuimarisha miundombinu 2782 Zanzibar
0773 523 464/0776 513 977
0773 350 782
499 of 21.03.2006
Mr. Mussa Haji Khamis
211JUMAU – Jumuiya ya maendeleo ya Uwandani 0777 461 984226 of 2003Mr. Khamis Rashid Nassor
212MDO – Mkwajuni Development Organization. Kuwahamasisha wananchi wa kuondokana na umaskini kwa kukuza nji za uchumi na uhifadhi wa mazingira.0773 190 845
0776 042 680
North Unguja
229 of 20.06.2003
Mr. Maulid Nafasi Juma
213MISCO – Micheweni Social Seervices
214Jumuiya ya maendeleo ya watu wa Mangapwani Kuanziasha ari ya kujiletea maendeleo miongoni mwa wanakijiji kwa kujenga moyo wa kujitolea. 0772 048 036
0777 206 868 / 0777 910 288
591 of 21.02.2008
Mr. Haji Machano Haji
215 JODA - Jongowe Development Association (Tumbatu) Kuboresha maisha ya wanakiji wa jongowe katika nyanja zote za Kiuchumi, Kielimu, kijamii na kiutamaduni. 1291 Zanzibar
0773 228 279/0777 309 554
0777 470 635
joda@yahoo.com
Unguja Tumbatu
586 of 24.06.2008
Mr. Hamza M. Hamza
216UWEMAJO – Umoja wa wenye Mashamba Jozani Kupata tija kutokana na mashamba yao na kutumia kipato hicho kwa maendeleo ya jamii. P.OBOX 3514 Zanzibar
0777 421 657/0776 082 794
uwemajo2004@yahoo.com
282 of 05.05.2004Mr. Rajab Omar Khatib
217NAHARAWANI – Jumuiya ya Maendeleo ya Naharawani 0777 421 297
705 of 2009
Mr. Khamis Masoud
218JUMADUBWE – Jumuiya ya Maendeleo Dunga Bweni Kuwaunganisha wananchi wa Shehia ya Dungabweni kuwa na Sauri ya Pamoja na na kuwawezesha kutambua na Kutatu matatizo waliyonayo kwa kutumia njia shirikishi. 0777 877 095/0777 457 194
0777 859 250
Unguja Central
491 of 18.01.2007
Mr. Khamis Haji Mkasaba
219JUMUIYA YA MAENDELEO MANGAPWANNIKuanzisha ari ya kujileta maendeleo miongoni mwa wanakijiji kwa kujenga moyo wa kujitolea na kutumia nyezo zilizopo0777 879 917591 of 21/2/2005Haji Machanno Haji
220SEDO – Jumuiya ya Maendeleo ya Kiuchumi na Kijamii Kuwaunganisha na kuwahamasisha wananchi katika kujiletea maendeleo ya kielimu, kijamii na kiuchumi katika jamii ya chumbuni. S.L.P 314
0773 185 560/0777 475 829
Unguja Urban

529 of 17.10.2008
Ms. Hamida Juma Ally
221Kamati ya Maendeleo Shehia ya Kilimani Utumiaji mzuri wa rasilimali kwa kuwawezesha wanashehia kuchangia shughuli za mendeleo zikiwemo Elimu, Mazingira, Afya na mapambano dhidi ya UKIMWI. S.L.P 573 Zanzibar
0777 466 349/0777 417 837
371 of 21.09.2005
Vuai Wadi Haji
222JUMAKI – Jumuiya ya Maendeleo Shehia ya Kibeni Kuhamasisha wananchi kuinua kiwango cha uchumi na hali bora ya maisha na kuwahamasisha kuleta maendeleo ya ustawi wa jamii, ikiwemo Elimu na Utamaduni.0777 491 625/0776 042 680
0777 493 907
North Unguja
648 of 20.08.2008
Mr. Mbuga M. Omar
223TASOP – Tumbatu Association for Social Promotion Kutoa Elimu ya Afya na Mazingira na kusimamia ustawi wa watue wenye mahitaji maalum kama Watoto, Waathirika wa VVU / UKIMWI, Mayatima, Watu wenye ulemavu, wazee na Vijana. P. O. Box 1443
0777 124 969 /0773 658 881
North Unguja
tasopt@hotmail.com
607 of 28.03.2008
Mr. Kheir M. Juma
224JUMASDI – Jumuiya ya maendeleo ya Jimbo la Dimani Kujenga uwezo wa jamii vikundi vya michezo, ujasiriamali, afya, mazingira nk. Kwa jaili ya kuchangia harakati za kupunguza umaskini na kuimarisha utawala bora. P.O.Box 4054
0777 883 890
West District
88 of 11.03.1999
Mr. Abdulla Khatib Ahmed
225JMWKM – Jumuiya ya Maendeleo ya Watu wa Kiuyu Minungwini Kuleta maendeleo makubwa katika nyanja zote za Kijamii Kiuchumi na Kielimu katika kijiji cha Kiuyu Minungwini, P.O.Box.
0777 427 078/0776 045 040
Urban
637 of 30.07.2008
Mr. Khamis Abdallah Juma
226KISAMOCO – Kikobweni Saemaul Movement Committee Kuwaunganisha Wananchi wa Kikobweni ili kuwa na sauti ya pamoja katika kujiletea maendeleo yao. 0773 126 579/0778 505 600
Kaskazini Unguja
987 of 19.07.2011Ms. Saada Daud
Ali
227JUMWAKA – Jumuiya ya Maendeleo ya watu wa Kangagani Kupiga vita adui wakuu wa jamii ambao ni njaa, Ujinga, Maradhi na Umaskini. P.O.Box 353 Zanzibar
0777 869 527
jumwaka010@gmail.com
Pemba
906 of 29.03.2011
Mr. Sheikh Ali Sheikh
228JUMANDA – Jumuiya ya Maendeleo ya Watu wa Ndaambani. Kuhamasisha wananchi wa Kijiji cha Ndaambani pamoja na wanachama wote wa Jumuiya kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo yao. P.O.Box 2623
0777 476 193/0777 429 808
0777 407 799
jumandandaambani@yahoo.com
West
1067 of 28.12.2011
Mr. Mussa Abdulrab Fadhil
229UMASHEKWA – Umoja wa Maendeleo Shehia ya Kwahani Kuwasogezea maendeo wananchi wa kwahani kwa kushirikiana na Serikali. P.O.Box 203
0778 116 231
/0777 429 226
jumakwa@hotmail.com
kwahani2011@yahoo.com
979 of 05/07.2011Mr. Khamis Ali Khamis
230SADEO – Safari Development Organization Kukuza na Kuendeleza matumizi endelevu ya uvuvi, kilimo, utalii, afya, elimu, utamaduni, na mazingira. S.L.P 2505 Zanzibar
0776 115 241/0773 651 863
safaridevo@gmail.com
North B
914 of 02.06.2011Mr. Nassor M. Nassor
231JUMACHO – Jumuiya ya Maendeleo Chokocho 0776 642 137629 of 2008Shaali Makame
232RADEA – Rahaleo Development Association Kuimarisha uhusiano na umoja miongoni mwa makundi mbalimbali ya watu kwa kujiunga pamoja ili kurahisisha upatikanaji wa nyezno, mitaji na sauti ya pamoja katika kutatua matatizo yao.P.O.Box 4638
0777861 745/0772 679 638
radea2009@hotmail.com
778 of 18.12.2009Ms. Kidawa A. Khatib
233ZAMA- Zanzibar Maridhiano Association Kuendeleza dhamira njema ya maridhiano ya wazanzibari na kukuza mashirikiano, upendo na kuwaunganisha Wazanzibari wote ndani na nje. 0777 435 376/0713 718 205
za-ma@hotmail.com
930 of 23.03.2011Mr. Shaaban Iddi Ame
234CHUMATO – Muungano wa Chambani –Usanga – mátele na Tondooni 0777 426 814
0773 209 598
353 of 2005Mr. Mkubwa Abdulrahman
235GODA – Jumuiya ya Maendeleo Gomani Kusaidia jamii ya Tumbatu katika mapambanodhidi ya Umaskinina kukuza Uchumi wa jamii. S.L.P 1578 Zanzibar
0773 758 540/0777 874 329
goda@yahoo.com
937 of 08.04.2011Mr. Makame P. Khamis
236MGS – Mwanyanya Green Society Utunzaji wa mazingira na kukuza Ustawi wa jamii. P. O.Box2618
0777 454 017
mgreensociety@yahoo.com
2020 of 04.07.2012Mr. Haji Soud Mzee
237KIDEO – umuiya ya Maendeleo Kuingoni 0773 146 563 /0777 451 001Mr. Mohammed Omar
238KAMATAZA – Kamati ya Maendeleo Shehia ya tazari. Kuhamasisha wananchi kujiunga pamoj ana kuleta maendelo yao binafsi na kuimarisha ustawi wa jamii S.L.P. 97 Mahonda Zanzibar
0777 879 502/0773 060 507
480 of 19.12.2006
Mr. Machano Ame Machano
239FDO – fufuni Development Organization 0777 413 695335 of 2005Saleh Ngwali Johari
240KIDA - Kidoti Development Associationkutatua baadhi ya changamoto zinazo wakabili vijana katika maeneo ya shehia ya kidoti na shehia jiraniSLP 1573 ZANZIBAR
0778091115
kidotidevelopment@gmail.com
l. 2617 of 15.02.2017
Ali Haji Khamis
241TUJIPE – Tumaini Jipya Pemba 0773 209 598Ali Suleiman Khamis
242CHADESO – Chambani Development Soceity0777 420 893 /0777 420 164172 of 2001Khmis Kassim
243Networks
244NORECSONET – Matandao wa Asasi za Kiraia Kaskazini Unguja Kuweka na Kusimamia mazingira mazuri kwa wanachama wake kupitia kufanya Utafiti, kubadilishana habari, kujenga na kuendeza uwezo wa wanachama ili kunyanyua hali ya Uchumi pamoja na kuchochea maendeleo katika jamii. P.O.Box 2385
0777 431 613/0776 465 255
0777 846 401
norecsonet@yahoo.com
Kaskazini Unguja
804 of 06.04.2010
Mr. Ali Shauri Ali
245NUDO – North Unguja Development OrganisationTo develop, empower and build capacity of the community within northern region On social economic and environmental aspect so as to attain sustainable development within the specific area.P.O.BOX 1151
0777454495

L. 2496 of 10.5.2016
Ali Mohammed Ali